Weber Designgulv er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. Gulvene kan brukes som de er, eller betongslipes for å få frem tilslag av sand og en glattere og mer slett overflate. Weber Designgulv er “levende“ produkter, og må ikke sammenlignes med malte gulv eller herdeplastbelegg.

Gulvets utseende er avhengig av både materialet som legges, fysiske forutsetninger ved leggestedet og tidspunktet. Det vil si at dette er et gulv som lages ferdig på plassen. Å legge et Weber Designgulv er betydelig mer krevende enn å avrette et gulv til belegg og parkett. CXP utfører derfor betongsliping av dette kun når gulvet er lagt av Sertifisert Weber Gulventreprenør (SWG). Gulvet bygger ca 15 – 20 mm. Last ned brosjyre over designgulv

Weber Design Grinded stone 4635

Weberfloor 4635 finnes i 3 forskjellige fargevarianter. Slipbar.

Weber 4635 Design Grinded Stone finnes i 3 forskjellige farger, er tilsatt bærekraftig natursand som gir et tilslag ved sliping. Natursanden er den samme på alle variantene, det er innfargingen av sementen som er forskjellig.

Weber 4630 Industry Lit

Weber 4630 Industry Lit – et industrigulv

Weber 4630 Industry Lit – et industrigulv laget for tung intensiv trafikk. For lokaler over 10 grader. Gulvet er slipbart med bærekraftig tilslag av natursand. Tilslaget kommer fra et annet sted enn 4635 og er derfor annerledes.

Ryggestripe på Sørum Brannstasjon med Industry lit 4630 – Industrigulv – 4630 har et slitesjikt som tåler tøff belastning. Selve gulvet er vanlig slipt Superfloor Silver.

Weber Designgulv 4650

Weberfloor 4650 er gjennomfarget flytmasse som finnes i 5 forskjellige fargevarianter. Bygger 12 mm + to strøk mattlakk på toppen for beskyttelse. Ikke for sliping, kan kun eventuelt poleres for å fjerne nupper og jevne ut.

Slipeprosess med HTC Segmenter

M 2. 1 eller 2 ganger,

M 3. 1 gang

M 5. 1 gang  Med Grouting.

M 5. 1 gang Ta vekk Grouting.

EZ FP Series. 1 Lett gang.

Dersom det blir igjen noen slipemerker igjen så kjøres over med sort Feniks Pad.

Før påføring av lakk må det brukes blå sokker og gulvet kjøres over med en bonemaskin med hvit/rød pad for å ta vekk lag av tørkeslør og eventuelt støv. Deretter brukes en microfibermopp til utlegging av 4716 primer, lakkfordriver og bred lakkrull. Primeren 4716 blandes 1:7 og første strøk Weber 774 lakk/sealer utføres samme dag, andre strøk dagen etter. Lakken må tørke minimum 24 timer før tildekking av Weber 4940 fiberduk som er diffåpen.

Weber 4650
Weber 4650 med 774 Epoksy matt sealer som topplag

Fargepalett
Fargepalett
Weber 4650
Weber 4650
Weber 4650 med lakk 1
Weber Autoxo
Weber G20 Matt lakk
Weber 4032 4
Weber 4032 5
Weber 4032 6
Weber 4032 6