CXP Handelshuset AS
Tangenveien 174
2335 STANGE

Betongsliping Sør/Vest/Østlandet – Tlf 90 92 92 70 – Bjørn Normann

Betongsliping Midt-Norge – Tlf 462 44 494 – Viesturs Lacars

Orgnummer 987 592 192 MVA  Startbank ID 145693