Hva er eksponert betong…

Bildet: Stangegulvet utført hos Frenning Transport AS, Stange

Skjønnheten kommer under ifra. Et eksponert betonggulv har fått fjernet den svake huden på overflaten og den sterkere betongen under avdekkes. Eventuelle svinnsprekker avdekkes og tettes. Gulvet foredles deretter til en rett flate med diamantverktøy. Fordelene er mange…

HTC Platinum på Dalsnibba i Geiranger – 2021
Økonomi

Å male et betonggulv er kortsiktig og fordyrende i motsetning til å slipe til et evigvarende flott gulv med eksponert betong.

Maling og epoksy holder ikke særlig lenge i et byggs levetidsperspektiv. Den kjemiske årsaken er at det er ingen Epoksy- eller malingsprodukter som over tid er UV-bestandig mot sola. Disse produktene vil derfor etter hvert gulne/falme, og i verste fall flasse. På gamle gulv er det også slik at syrer-, oljer- og løsningsmidler som det tidligere har blitt sølt med garantert har trukket ned i betonggulvet. På et tidspunkt søker dette mot overflaten igjen og forårsaker bobler og flassing i Epoksybelegget.

De mekaniske årsakene er at når maling- og epoksybelegg på slakterier, sykehus, kjøkken, verksteder etc får en liten rift så kommer det etter hvert bakterier som utvikles til et problem man unngår med betongslipte gulv.

Slipte og etterbehandlede eksponerte betonggulv tar utgangspunkt i forskriftsmessig fundamentert, armert og utstøpt betong. Det oppnåes da et av de rimeligste gulvalternativer i moderne byggindustri med lave livssykluskostnader.

Betongflater magasinerer varmen fra sollys, og kan derfor bidra til oppvarming i den kalde årstiden. Den kan også redusere behov for kjøling i den varme årstiden. Begge disse egenskapene bidrar til å redusere det totale energibehovet.

MC Garasje – HTC Superfloor Silver
Miljø
Bildet: Nye Ruseløkka Skole i Oslo

Betongen inneholder ikke skadelige stoffer og avgir etter sliping og polering minimalt med støv og fordampning til omgivelsene. For renhold og vedlikehold trenges ingen aggressive eller allergiframkallende stoffer, vaskes kun med vann, litt natursåpe og mopp/rundeller. Slipt betong gir et estetisk vakkert miljø og bidrar til husets identitet. Lys reflekteres også meget godt. I et arbeidsmiljø blir det mindre vibrasjoner for truckførere og mindre slitasje på kjøretøy når man kjører på betongslipte gulv.

Hygiene

Vi forvandler et grått og skittent gulv til et hygienisk, lettvasket, støvbundet og slitesterkt gulv som varer i byggets levetid. Den slipte overflaten gjør at truckspor og forurensninger fra dyrehold, restaurantdrift, barnehager etc. ikke setter seg fast. Etter grovslipingen impregnerer vi med EverCrete® som er en ikke giftig impregnering godkjent for kontakt med drikkevann. EverCrete® er en fuktsperre som permanent beskytter mot syrer og nedbrytende stoffer. Vi sanerer også garderobeanlegg og svømmebasseng. Les mer her

Dyrevelferd og smitteverntiltak

Innen dyreproduksjon er smittepress av virus og infeksjoner i besetningen et ikke ukjent tema. Det blir ofte en økonomisk utfordring for bonden og gir ringvirkninger.

Blant veterinærer er det bred enighet om at smitterisikoen sannsynligvis reduseres med opptil 80 % ved bruk av smittesluse med flislagt gulv og god håndhygiene fra uren til ren sone. Dette fungerer derimot ikke når viruset man tror er vasket bort i den rene sonen er gjenstridig og fortsatt gjemmer seg i et stort ubehandlet og stadig mer slitt betonggulv. Les mer her

Brannsikkerhet og ESD

Et slipt betonggulv er et perfekt antistatisk og brannsikkert ESD-gulv. Gangtest viser ingen eller liten statisk ladning. Utførte resistenstester viser at slipte betonggulv oppfyller kravene til standarden SS-EN 61340-5-1, den internasjonale IEC- standarden og den amerikanske standarden ANSI/ESD. Toyota Trucks sier de har mindre problemer med elektronikken på trucker som går på betongslipte gulv.

Slitasje

Slipt betong kan likestilles med keramiske fliser eller naturstein med det fortrinn at det ikke finnes fuger. Knusing av kanter og hjørner begrenses til overgangene mot andre tilstøtende gulvbelegg og vil være av minimal betydning. Gulvet er homogent og avskalling og lagdeling vil ikke forekomme.

Vedlikehold

Renhold og vedlikehold er en og samme prosess og utføres med steinsåpe på vanlige bruksgulv. Etter mange års bruk, avhengig av belastning, kan det om nødvendig foretas en lett oversliping og ny polering, og gulvet er tilbakestilt til original tilstand.

Sliping til eksponert betong deles i alternativene industrigulv og bruksgulv.

For INDUSTRIGULV stilles høye krav til slitestyrke, slagfasthet i overflate, gode festemuligheter for fastmontering av maskiner, støvfrihet, lett renhold og rimelig vedlikehold.

På BRUKSGULV er det i tillegg til slitestyrke og enkelt vedlikehold/renhold spesifiserte krav til utseende, som tilslagsbilde – dvs. synlig steinmateriale i betongen , evt. pigmentering og blankhet i overflate. Dette beskrives av arkitekt / byggherre slik at det harmonerer med de øvrige elementer i bygget. Bruksområder er skoler, kirkebygg, museer, institusjoner, forretningsbygg og andre steder hvor det ferdes mye folk og helheten arkitektonisk skal ivaretas. I de siste årene er det også økende interesse for anvendelse i moderne eneboliger, hytter og garasjer.

Felles for begge alternativer er krav til forskriftsmessig fundamentering, armering og utstøping av gulvet. Det må beregnes hvor eventuelle sprekker og svinnriss kan oppstå og foreta oppsaging eller segmentering ved innstøping av rissanvisere. Gulvflaten isoleres fra vegger og faste punkter med spesiell oppmerksomhet på utstikkende hjørner.

Selv om vi gjerne leverer, fraråder vi skinnende blanke gulv, ofte kalt speilgulv eller superglatte gulv slipt med opptil 9 trinn i privatboliger. Med et slikt gulv vil hvert eneste fotavtrykk og potespor fra katten synes på overflaten og det blir uforholdsmessig mye polering med fille. For privatpersoner som skal «bo» med gulvet holder det med inntil 5 slipetrinn. For bedrifter som vil ha en skinnende salgsutstilling kanskje inntil 6 trinn.

Betong er et levende naturmateriale. Ingen kan garantere at sprekker ikke vil oppstå i et betonggulv, men dersom det kontrolleres og begrenses, kan det bidra til rommets identitet. Se våre gode råd.

De 2 alternative konseptene kort forklart

Denne konseptbeskrivelsen tar for seg ny betong slipt til eksponert flate på Industrigulv og polert eksponert Terazzo. Rehabilitering av eldre betonggulv og avrettingssliping før andre typer gulvbelegg krever andre framgangsmåter.

Alternativ 1 – Industrigulv

Industri/verkstedlokaler med høye krav til holdbarhet, overflatestyrke, lave vedlikeholdsomkostninger og enkelt vedlikehold

  • Velegnet også i garasjebygg, fjøs og driftsbygninger.
  • Modererte krav til tydelig tilslagsbilde og blankhet i overflate.
  • Definisjon på overflatestyrke og slagfasthet i henhold til beskrevet bruksområde.
Betongkvalitet:

B30 – B50, Overflatestyrke/slagfasthet økes vesentlig ( opptil 30 %) ved sliping og impregnering.

Betongen er etter behandling helt og varig støvbundet.

Utstøping

Gulvet brettskures to ganger. Evt. lett stålglatting. Hensikten er å fjerne flest mulig luftbobler og grater i og like under overflaten. Krav til retthet minimum toleranseklasse 1. ( Tabell La: NS3420) Påstøp – toleranseklasse 1. (Tabell T1.) Flaten bør slipes 3 – 6 døgn etter utstøping, men kan også slipes på senere tidspunkt. Sliping fjerner støpehinne 1-1,5 mm og øverste del av betongen ned til ca 60% tilslagsmateriale i overflate – totalt ca 2 – 2,5 mm. Retthet forbedres.

Industrigulv slipes normalt i 4 trinn:

• Trinn 1. Grov korning. Fjerning av støpeslam og avretting av flate.

• Trinn 2. Mellomgrov korning. Fjerning av riper.

• Trinn 3. Synliggjøring av tilslag, forberedelse til poleringstrinn.

• Trinn 4. Lett polering til sklisikker, lett rengjørbar flate.

Sliping utføres tørt. Det tilføres ingen fuktighet, og flaten kan benyttes umiddelbart etter mellomsliping og impregnering.

Etter slipetrinn 3 anbefales impregnering av flaten med EverCrete. Dette produktet er brukt på samtlige av våre prosjekter. EverCrete herder overflaten, reduserer dannelse av svinnsprekker og beskytter mot forurensning og fuktighet. sikkerhetsdatablad_evercrete

Slipetrinn 4 og påføring av Steinfix bør utføres sent i byggeperioden like før overlevering. Til renhold og vedlikehold anbefales Steinfix 60 – en ren steinsåpe uten porefyller. Produktbeskrivelse og HMS- dokumentasjon hentes på www.respo.no.

Resultat

Ekstremt slitesterkt , tilnærmet vedlikeholdsfritt og et lett rengjørbart industrigulv.

Utseende

Finmønstret, ensartet tilslagsbilde. Fargetone varierbar med tilslags materialer eller pigmentering.

Alternativ 2 – Polert eksponert betong («Betongterazzo»)

    • Sterke vedlikeholdsfrie gulvflater, ideelle til områder med stor belastning.
  • Lett og enkelt renhold som samtidig ivaretar vedlikeholdsfunksjon.
  • Ivaretar spesielle krav til tilpassing innen moderne arkitektur og anvendelse av naturmaterialer.
  • Muligheter for påvirkning av gulvets farge og utseende ved valg av forskjellige tilslagsmaterialer eller pigmentering av betongen.

Synlighet av tilslag kan varieres med slipedybde. Her er det særdeles viktig å være oppmerksom på følgende punkter:

1. Betongoppskrift , reduksjon for pumping.

2. Oppnådd retthet i utstøping.

3. Valg av størrelse på tilslag.

4. Sluttbehandling av flaten før sliping. Utførelsen av brettskuring har avgjørende betydning for synlighet av tilslagsmaterialet og mengde av finstoff i overflate.

5. Nøyaktig utførte avslutninger mot vegger og kanter.

Antall ganger flaten må slipes varierer med utstøping, overflatebehandling og betongoppskrift, og hvilket tilslagsbilde som er beskrevet.

Anbefalt slipedybde er 1,5 til 2,5 mm (bildet) Ved denne slipedybde oppnås det jevneste tilslagsbildet dersom flaten er brettskurt 2 ganger og ikke stålglattet. Tidspunkt for sliping er ikke av vesentlig betydning for resultatet, men bør ikke påbegynnes før etter 4 til 6 døgn.

I praksis er det ikke gjennomførbart å slipe større flater mer enn ca 3 mm. Maskinen sliper gulvet tilnærmet plant, og innenfor realistisk oppnådd toleranseklasse i utstøping, vil det stedvis medføre opp mot 6 mm. Dette kan gi et urolig mønster i gulvflaten og er best egnet for små områder. Dersom stort tilslagsmønster er beskrevet, må gulvet slipes mellom 36 og 72 timer etter utstøping. På et senere tidspunkt vil sliping til store tilslag bli for tidkrevende. Større flater hvor dette er ønskelig må seksjoneres, og støpes og slipes fortløpende.

For polerte eksponerte flater er impregnering etter grovsliping med EverCrete enda viktigere for å bevare utseende og beskytte mot forurensing.

Behandling av utstøpt flate: 2 ganger brettskuring, Ikke stålglatting

Det må foretas en jevnest mulig behandling av overflate for minst mulig variasjon i synking av tilslagsmateriale. Husk NØYAKTIG avslutning mot vegger og kanter.

Eksponerte polerte gulv slipes i minimum 5 trinn:

• Trinn 1. Grovt segment. Krysslipes 2 ganger. Ekstra sliping kan tidvis være påkrevet avhengig av betongkvalitet.

• Trinn 2. Mellomgrovt segment Fjerning av riper etter trinn 1.

• Trinn 3. Fint segment – tydeliggjøring av tilslag- klargjøring for trinn 4 – 8

• Trinn 4. Polering til halvblank , sklisikker flate.

• Trinn 5. Polering til blank overflate.

• Trinn 6 – 8. Polering til meget blank overflate etter kundens beskrivelse.

Trinn 4 og polering bør foretas sent i byggeperioden etter andre fag er avsluttet. Dersom gulvene ikke tildekkes mellom grovsliping og polering kan det være behov for ekstra sliping med trinn 3.

For ekstra blank overflate kan anvendes Steinfix 50 m / porefyller. Dette anbefales imidlertid ikke til gulv med mye trafikk, da det vil medføre vesentlig høyere vedlikeholdsutgifter.