Innen dyreproduksjon er smittepress av virus, infeksjoner og antibiotikaresistens i besetningen et ikke ukjent tema. Tilårskomne stadig mer slitte gulv kan være grobunn for både bakterier og gjenstridig virus. Å ikke holde gulvet i hevd blir til slutt en utfordring å holde rent.

Se video av sliping i fjøs

Trinn 1 – Tetting og Betongsliping. Etter grundig spyling/ rengjøring av lokalet oppgraderer vi de gamle betonggulvene i den rene sonen med spesielle diamantverktøy som fjerner den forurensede overflaten med grovsliping.  Ved mistanke om gjenstridig Ecoli og Legionella anbefaler vi deretter å sprøyte på pH 12, et spesielt vann fra SciGroup. Les mer om pH 12 her. Dersom det er svinnsprekker og krater i gulvet tettes dette i prosessen med en pigmentert spesialmørtel. Gulvet må være tørt før sliping.

Trinn 2 – Impregnering med EverCrete® Etter grovslipingen og sprøyting med pH 12 reduserer vi muligheten som et virus har til å gjenoppstå fra de små porene i gulvet gjennom å impregnere grundig med EverCrete® vannglass. I våt tilstand trenger EverCrete® ned inntil 4 cm i gulvet, reagerer med forurensningen som i gelekonsistens løftes opp til overflaten og tørker til pulverform som spyles vekk. Vannglasset danner samtidig en permanent vannbarriere i gulvet og beskytter mot syrer og nedbrytende stoffer fra dyra. De små porene blir tettet for alltid med vannglass (natriumsilikat). Olje, bensin og diesel trekker heller ikke ned og kan enkelt fjernes.

Etter impregneringen og herding fjernes det forurensede pulveret og vi finsliper til en matt sklisikker, støvbundet og lett rengjørbar overflate.

På gamle gulv herdes og styrkes betongen med opptil 30 %.  EverCrete® tetter porene og motstår væsketrykk inn i betongen med inntil 40 bar. EverCrete® reduserer suging, siving av væsker, algevekst, sopp, korrosjon, spordannelse og skader på armeringen.  Egenskapene er testet og godkjent av SINTEF (rapport nr STF65-F90017). Sikkerhetsdatablad_evercrete

Fun Fact: EverCrete® ble markedsført av Felleskjøpet på 1990 tallet under navnet FK Betongtett. Som den gang da anbefales impregneringen fortsatt på forbrett, fjøsganger, binger, spaltegulv, gjødselkummer, gulv i slaktekyllinghus, redskapshus og lagerhaller. Vi forhandler EverCrete® i 20 kg kanner og 1000 kg IBC Container for påføring på egen hånd.

Trinn 3 – Toppsjikt av Polyuretan. Dersom det er ønskelig og anbefalt fra veterinær kan vi også legge inn et siste trinn ved å kapsle inn hele den slipte og impregnerte gulvoverflaten med et transparent eller farget toppsjikt med polyuretan.

Mapefloor PU TC er en blank topplakk, transparent eller farget, slitesterk, beskyttende toppstrøk for betong industrigulv som tilsettes finkornede antisklimiddel til ønskelig grad antiskli. Gir en tilnærmet 100 % høy motstandsdyktighet mot virus -, bakteriegjennomtrenging og slitasje. Tåler gangtrafikk etter 24 timer, gjennomherdet etter 3 døgn.

Den rene betongslipte flaten grunnes med primer som påføres med gummisvaber og etterrulles slik at alle porer i betongen er fylt. I den våte primeren avstrøs det med tørr sand 0,4-0,8 mm ”korn ved korn” for å sikre god heft for påfølgende sjikt med Mapefloor PU Fleksibinder.

Mapefloor PU fleksibinder påføres med nivå-rake eller v-tannet sparkel i ønsket tykkelse fra minimum 1 mm, og avstrøes til full metning med tørr sand 0,4 -0,8 mm eller 0,7-1,2 mm eventuelt med mer slitesterke tilslag som Bauxit eller finknust granitt.

Deretter påføres toppsjiktet med Mapefloor PU TC ( transparent eller farget) som påføres i et tynt lag med svaber og etterulles. Produktet skal ikke sprøytes.

Avhengig av bruksområde og farge kan det være behov for to påføringer. Forbruk avhenger av ønsket grovhet og type strømaterial samt ønsket sklisikring for overflaten.

Sikkerhetsdatablad_mapefloor_pu_tc

Teknisk_datablad_mapefloor_pu_tc

Bruk av gulvvaskemaskin/høytrykksspyling før nytt dyreinnsett blir lettere og optimalt effektivt. Krysningspunktet er et matt sklisikkert gulv samtidig som det er så glatt at det er lett å rengjøre. Altfor glatte gulv er uheldig for dyra. Din veterinær kan informere nærmere om fordelene med et betongslipt og impregnert gulv for dine dyr.

Sliping, reparering og impregnering av gamle gulv

Å slipe og impregnere eksisterende betonggulv i driftsbygninger blir ofte foretrukket mot en påstøp som gjør det lavere under taket. Med påstøp vil problemet med skitne gulv og sprekker oppstå igjen etter noen år.

Sprekker og krater

Vi reparerer sprekker og krater med en hvit spesialmørtel. Mørtelen kan pigmenteres noe med slipestøv fra det gamle gulvet.

Prøveslipt område før impregnering med Evercrete®

Impregnering med Evercrete®

EverCrete® trenger ned inntil 4 cm i gulvet, reagerer med forurensningen som i gelekonsistens løftes opp til overflaten. Det dannes samtidig vannglass som gir en permanent vannbarriere i gulvet og beskytter mot syrer og nedbrytende stoffer fra dyra.

Gulv med ferdig herdet Evercrete®

EverCrete® har trukket inntil 4 cm ned i gulvet, reagert med forurensningen som i gelekonsistens er løftet opp til overflaten og har tørket til pulverform som enkelt spyles vekk.