Vi forhandler pH 12, et vann med så høy pH at den tar både Ecoli og Legionella.

Sprøytes på problemgulv og områder ved mistanke om gjenstridig forurensning.

Legionella er en bakterie som finnes så å si overalt i naturen, også i drikkevannet.

Dersom legionellabakterien får vekstvilkår der bakterien blir mange, kan vi bli smittet ved at bakterien pustes dypt ned i lungene via aerosoler (små vanndråper). Ved smitte kan vi få en type lungebetennelse som kan føre til død for eldre med nedsatt immunforsvar, men det kan også ramme øvrige i befolkningen. Smittekilden er dusjer, fontener, kjøletårn, boblebad og lignende som har for store mengder legionellabakterier.

Det er krav om kontroll for å hindre legionellasmitte i blant annet kjøletårn, vaskeanlegg, bygninger med dusjanlegg, befuktningsanlegg og borettslag/sameier. Bestemmelsen er ikke omfattet privatboliger og fritidseiendommer, men der bør man også ha rutiner for å unngå smitte.

E. coli er det som kalles en zoonotisk bakterie, det vi si at den smitter mellom dyr og mennesker. Sykdomsfremkallende E. coli/EHEC har sitt reservoir i tarmen hos drøvtyggere. Fra avføringen kan bakterien komme inn i maten, drikkevannet og badevannet på forskjellige måter:

– Under slakting kan avføring forurense slaktet på overflaten. Kjøttdeigprodukter er et spesielt problem fordi eventuelle bakterier på overflaten av kjøttet kvernes inn i deigen.

– Ved gjødsling kan bakterier fra dyras avføring forurense grønnsaker og nedfallsfrukt.

– Under melking kan bakterier på dyras overflate komme i melka og overleve der dersom melka ikke blir pasteurisert.

– Avføring med bakterier kan renne ned fra beite til drikkevann og badevann.