Slipt gulvavretting med tilslag av Salt & Pepper.

Dersom takhøyden ikke tillater det eller du ønsker et helt plant, ensartet gulv uten feil med betongblanding og ujevnt tilslag anbefaler vi å legge «Weber Rep Flow» over hele gulvet, og slipe. Hvis du skal avrette på eksisterende solid fundamentert betonggulv så kan du klare deg med 2 cm. Flytende gulv krever 4 cm.

Weber Rep Flow er en pumpbar flytende finbetong som gir en slitasjebestandig ferdig betongoverflate som slipes ned 2-3 mm. Det er tilsatt natursand som etter sliping gir et fint og jevnt tilslag av Salt & Pepper. Massen er fiberarmert med glassfiber så man behøver ikke armeringsnett som på tradisjonell betong, men elektriker legger allikevel et tynt nett for å stripse fast varmekabler. Gulv med rør til vannbåren varme eller høy lastklasse i f.eks næringsbygg krever opptil 7 cm weber repflow. Da er det rimeligere med en påstøp av betong. Mot undergulv anbefales å rulle ut epoksylim vått i vått samtidig med utflytingen av Weber RepFlow. 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er cxp_dusjnisje_weber-768x1024.jpg

Dersom forholdene ligger til rette er det også mulig å lage gulvet med fall under utflytningen. På bad flytes til full høyde over hele gulvet og vi sliper til fall mot sluk. Hvis du skal ha varme i det nye gulvet der hvor det er stor høydeforskjell fordi opprinnelig gulv er skjevt kan det lønne seg og rette ut det opprinnelige gulvet først med sparkel og deretter legge kabler som kommer høyere opp. Da får du mer effektiv varme. Varmen i undergulvet må være avslått før gulvet flytes ut. Det må være minimum 8 grader i underlaget og luften før, under og døgnet etter støpingen.

Gulvet Weber Rep Flow er i klasse C50, meget sterkt, frostsikkert og egnet for både utvendig og innvendig bruk.

Vi tilbyr også en høyere speilglans utover standard gjennom termisk glassering. Ved termisk glassering av overflaten sluttbehandler vi med vår High-Speed Burnisher. Da kjører vi over med en tung polermaskin med en rotasjonshastighet på inntil 2500 rpm, og varmer opp top-coaten for glansverdi helt opp mot 90. Må avtales i forkant av hensyn til slipestegene.

Forutsetninger fra Saint- Gobain Byggevarer ASWeber RepFlow og Designgulv er “levende» produkter, og må ikke sammenlignes med malte gulv eller herdeplastbelegg. Gulvets utseende er avhengig av både materialet som flytes ut, fysiske forutsetninger på stedet, bevegelser i fundamenteringen, vær og temperatur. Det vil si at dette er et gulv som lages ferdig på plassen. Fargenyanser og små riss i gulvet kan oppstå og er en del av sjarmen. Vær nøye med å bruke skum ved alle fastholdingspunkter som hjørner, søyler etc som kan forårsake svinnsriss. Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn. Riss tettes i slipeprosessen, men fremstår da som en strek i gulvet. 

Tips om forberedelse av Weberfloor

Video av utflyting/legging av Weber

Teknisk_info_Gulvavretting Rep Flow

Betongslipt Weber Rep Flow i Mancave
Betongslipt Weber Rep Flow på bad
Betongslipt Weber Rep Flow i dusjnisje
Betongslipt Weber Rep Flow i dusjnisje
Betongslipt Weber Rep Flow på toalett
Betongslipt Weber Rep Flow ved svømmebasseng
Betongslipt Weber Rep Flow ved Relax-bad
Betongslipt Weber Rep Flow – nærbilde tilslag
CXP Betongsliping – Weber Repflow, Hamar