Grunnlaget må være rent – Forut for nytt Webergulv uten armeringsnett må det det gamle gulvet ( det bærende underlaget) grovslipes da underlaget skal være rent og fritt for sementhud, støv, slam, fett, olje, løse partikler eller andre forurensinger som kan redusere vedheften. Vi forutsetter forskriftsmessig fundamentert og helt stabilt underlag. Dersom det ikke brukes armeringsnett må gulvet deretter primes rett før utflyting med 4716 Primer eller Betoheft 05. Det må være minimum 12 °C i rommet inklusive den gamle støpen før det flytes ut nytt webergulv. Da gulvet er flytende må alle sprekker tettes med plast/skum eller lignende.

Skumlist – Mot bunnsviller/ treverk må det festes en selvklebende skumkantlist 8 cm høy/ 4 mm tykk for å stoppe fremtidig flanketransmisjon ( lydoverføring fra andre rom), uønsket utflyting og for å sikre en liten avstand mellom vegg og gulv i tilfelle huskonstruksjonen setter seg. Da gulvet er flytende må rommet ettergås for å finne eventuelle sprekker som tettes med plast/skum eller lignende. Dersom det brukes plast må den ha 50 cm overlapp og tapes med gaffatape.

Større høydejustering av gulv – Å gjøre betong påstøp på bare noen cm blir ustabilt. Minimum tykkelse påstøp av betong er 100 mm som må være armert. Dersom det ikke er romhøyde nok for 100 mm påstøp kan man i stedet legge Quadro-takk trinnlydsplater ( finnes i forskjellige tykkelser) på det eksisterende betonggulvet og deretter 40-50 mm Weber Betongflyt. Skumlisten limes mot bunnsvillene også før legging av Quadro-takk platene slik at heller ikke de kommer i kontakt med bunnsvillene.

Ved behov for mye fyllmasse før flyting av Webergulv kan man bruke lecakuler med fiberduk. Dersom webergulvet skal betongslipes er maks flyt-tykkelse 50 mm. Grunnen til det er at vann/ fukt under herdeprosessen transporteres helt opp til overflaten og utover 50 mm tykkelse kan det dannes skjolder fra denne fukten som ikke går vekk under sliping.

Weber Floor på bad – her brukes ikke plater som fyllmasse for å bygge høyde, men f.eks lecakuler og en fiberduk som går opp langs veggene. Selv om et ferdig slipt og impregnert  Webergulv er tett nok anbefales også en Protanmembran ned i sluk og opp langs veggene under kommende Webergulv. Det man må huske på er å først sparkle / bygge fall 1:100 på underlaget av f.eks lecakuler/fiberduk/sparkel, slik at eventuelt vann som kommer ned på Protanmembran renner ned i sluk. Minimum tykkelse på sparkelen som lager fall under membran er 40 mm, Så utfra behov for f.eks 200 mm høyde fra utpigget grunn-nivå til sluknivå blir forholdet 120 mm lecakuler – 40 mm sparkel – 1 mm Protanmembran – 50 mm webergulv ( inklusive overstøp så det er noe å slipe på).

Slukristen skal ligge tilstrekkelig under det ferdig slipte gulvets overflate for å ta imot vann. Rørlegger må informeres om at det ikke skal fliser på gulvet. Dersom dette ikke kommuniseres vil rørlegger garantert bruke feil sluktype og sluk-ringen vil bli synlig da den ikke vil bli nedsunket i støpen i forhold til plassen sluk-risten trenger.

Fall mot sluk, slukrist og høydelaser. Hvis det ferdige gulvet skal være betongslipt kan det ikke «bare fikses» med sparkel senere. Betongen skal omslutte den ytre diameteren av sluket totalt og med flere cm overstøp. Bruk skumlister ned i selve sluket og der slukrist kommer så det ikke fylles med betong.

Det skal støpes med nok overstøp over nivået til sluket slik at det er nok betong til å slipe frem et jevnt fall til sluket som er laveste punkt. Det skal være et fall på 1 cm pr 100 cm gulv og gjerne 1 cm pr 50 cm i dusjområdet. Så hvis avstand fra sluk til motgående vegg er 3 meter skal det være minimum 3 cm overstøp + 3 mm og slipe på.

Kotehøyde skal være høyden tatt på ferdig støpt og slipt gulv. For å unngå krangel i ettertid anbefaler vi apotek-kontrollmetoden ved at to byggansvarlige dobbeltsjekker at beregnede høyder er riktig for å få tilstrekkelig fall. Deretter anbefales at disse to i felleskap slår inn en spiker for å markere for utstøper hvor høyt han skal støpe/flyte betongen.

Ansvarlig for støpingen må huske å «disse» frem fall mot sluk når støpningen begynner sette seg. Dersom det er designslukrister inntil vegg – Husk å støpe såpass høyt mellom vegg og stålkanten på designslukristen at det er nok å slipe frem fall på. Bruk høydelaser.

Avklar alltid med den lokale godkjenningsmyndigheten at våtromsnormer- og forskrifter følges.

Varmekabler – Hvis du skal ha varme i det nye gulvet der hvor det er stor høydeforskjell fordi opprinnelig gulv er skjevt kan det lønne seg og rette ut det opprinnelige gulvet først med sparkel og deretter legge kabler som kommer høyere opp. Da får du mer effektiv varme. Det behøver ikke være en type varmestopp nedover i underlaget for å hindre varmetap feil vei da varmen går opp. Det er kun når man skrur på kablene i et kaldt gulv at noe av varmen vil gå nedover. Weber Gulvavretting Ute lagt på ikke bærende underlag, varmekabelisolasjon eller lignende skal armeringsberegnes og utføres som en vanlig påstøp. Minimum sjikttykkelse for et Weber armert flytende gulv er 40 mm. Armeringstype bør være stålnett min. 5 mm diameter og 150 mm maskevidde (K-131) eller mer. Armeringsnettet legges rett på underlaget uten bruk av stoler. Elektriker fester varmekablene på de øverste spilene av nettet slik at kabel kommer 1 cm fra underlaget og dermed innenfor brannkravene. Dersom man vil unngå kantreis kan man bruke et K-189 armeringsnett. Man behøver ikke prime i forkant når det brukes nett.