Hamargulvet er et konsept under utvikling. Vi søker prosjekter for å prøve ut forskjellige resepter. Gulvet er for de som ønsker ekte betong med tilslag av salt & pepper tilnærmet hva man kan få frem av moderne flytsparkel tilsatt natursand.

Vi forsker på å foredle frem resultatene med spesielle diamanter. Lyset skal absorberes i overflaten for å få en rolig, lun, lekker overflate. Effekten skal være «salt & pepper». Gulvet sluttbehandles for en fargeformørkende effekt. Les mer om sluttbehandlinger her

Resepten på betongen til Hamargulvet forutsetter en høy synk og stålglattet overflate. Da er det er mulig å få frem jevnt finstoff umiddelbart under betonghuden. Det finnes spesielle tiltak for å redusere svinnpotensialet, les mer om tiltakene på gode råd. Utstøpt flate må først skures med skureblader/helikopter og deretter glattes med glatteblader for å dra opp finstoffet.