Super Imp er nøytral og endrer lite på uttrykket i betonggulv og steinbildet. Super Imp er en vann- og oljeavstøtende impregnering som er godt egnet til slipte betongoverflater.

Super Imp kan brukes på nye og gamle overflater både innen- og utendørs. Super Imp er transparent og endrer lite på betongoverflatens struktur, farge eller glans. Aktiv beskyttelse mot søling av kaffe, rødvin, blod, oljer, diesel og vann.

Se bildet under og stresstest av Super Imp her

Ca 96% diffusjonsåpen. (d.v.s. at fukt slipper ut, men ikke inn). Forbruk pr. liter 10-20 m² /L avhengig av oppsug i underlaget. Produktet avsetter ikke skjolder.