Ashford Formula er en membranherder som danner vannglass 2 mm ned i overflaten og forsterker betongdekket med inntil ca. 30%.  Desto mer man benytter dekket, desto «blankere» blir gulvet.

Løsningen krever et vedlikeholdsprogram det første året for optimalt resultat på glansen. Det er vanlig vedlikehold etter at glansen er utviklet. Bruk av automatisk skurebørste får fram glansen raskere og skaper et mer enhetlig utseende.

Egenskapene ved Ashford Formula er mange, noen av disse er:

Brosjyre om Ashford Formula

Produktblad Ashford Formula

Les mer om Ashford Formula