Mikrosprekker

Underlag for parkett som sprekker – Sprekkene kan være så dype at de deler opp gulvet i løse småbiter og kan skape mye problemer og reklamasjoner under gulvbelegg og parkett om noen år.

Sement trenger vann for å herde og mikrosprekker/ krakelering oppstår når det er feil herdeforhold. Dersom vannet forsvinner for raskt så krymper betongen for fort og du kan få 1000-vis av mikrosprekker. De fleste mikrosprekkene kan ikke sees med det blotte øyet da de er rett under betongoverflaten,

Et tiltak er å åpne gulvet med slipemaskin, få frem sprekkene og deretter applisere Epoksy. Dersom det er få sprekker injiserer vi sprekken i gulvet med en tyntflytende epoksy som trenger gjennom sprekken og binder påstøpen fast til underlaget. Ved mange sprekker dras en kraftigere epoksy primer over hele gulvet med en gumminal. Vi kan også applisere en epoksy primer med rulle som trenger ned i mikrosprekkene.

Dersom det ønskes og er mer enn 24 timer ved +20°C til påføring av neste belegg bør primer avstrøs lett (korn ved korn) med tørr sand 0,4-0,8 mm for å sikre heft til etterfølgende belegg. Dersom parkett skal hellimes til det epoksybehandlede gulvet bør det brukes et to-komponent lim som hefter til epoksyen.

Sprekk under overflaten som kom frem etter sliping

Slipt og støvsugd gulv ferdig innkapslet av Epoksy – klart for gulvbelegg

Bruk av flytsparkel på vannbåren varme hvor gulvet har krakelert