Vi lager fuger og reparerer betongflater

Ødelagt fuge i Kongensgate 21
Reparert fuge i Kongensgate 21