Metall serien  Grov og mellomgrov standard betongsliping.

Fenix Pads for sliping og polering i Superfloor-prosessen. Godt egnet til å ta «low-spots» i gulv – en problemløser.

Plast SR serien SuperResin utviklet for Superfloor. Kan også brukes på Terazzo.

Plast FP Serien Siste steg i Superfloor (Gul grit 1500 og Grønn grit 3000) og for våtsliping/ polering av granitt

Plast REP Serien Våtsliping og polering av marmor, terazzo og kalkstein

Plast BB Serien Big Block serien forenkler overgangen mellom metall og plast

 

Prep serien For å rette opp skjevheter i gulvet og normal preparering og fjerning av gammel epoksy, lim etc.

Superprep serien For å spare tid på det som viser seg være problemgulv

T-Rex serien Når ingenting annet biter – For å spare tid på de verste håpløse gulvene og fjerne belegg lim og epoksy opptil 5 mm – Tyngste skyts og «BadBoy». T-Rex er ikke et slipeverktøy, men et riveverktøy for å fjerne vanskelig lim og epoksy. T-Rex Ring ( Bushhammer) kan brukes på glatte gulv for å komme ned til tilslaget. Den kan også brukes til å gjøre gulvene mindre glatte i f.eks. trappehaller og ganger. Lagrene må smøres og man må kjøre sakte.