Dersom du vil ha noe som naboen ikke har anbefaler vi å støpe ned enkle symboler i gulvstøpen.

P-skilt i garasjen – I denne løsningen brukes hvit Portlandsement i P og rammen rundt skiltet. Betongen i selve gulvet er standard B35.

 

 

 

 

Formen senkes ned i den våte gulvstøpen og den hvite portlandsementen tilsettes for hånd «vått i vått» og i samme høyde som hovedstøpen. Husk å legge ned 3 ekstra armeringsjern 45 º utenfor de 4 ytre hjørnene for å unngå svinnriss.

Alt betongslipes til en jevn flate. Pris etter avtale.