CXP lager fuger, kjerneborer og reparerer betongflater. Tar også på oss vannrenner og spor til vannbåren varme.

Kjerneboring, pigging, støp og slip av 45 sluk som var 15 mm for høye på Lustrabadet. Kunde ønsket en mørkere betong rundt slukene som en kreativ design.
Fresing av spor til vannbåren varme i betonggulv/flytsparkel som ikke er armert. Sporene freses i gulvmassen og passer til 18 mm vannrør.
Skadet fuge i Kongens gt 21
Reparert fuge i Kongens gt 21
Før og etter – Reparasjon av skader på terrasse i Revetal – Tønsberg
Reparasjon av store svinnriss og tetting av et gammelt sluk i Helgroaveien 1004 ble løst kreativt
Utskjæring av dårlig betong
Skadet gulv bilde 1: klart for støp
Skadet gulv bilde 2: Støpt med betong tilsatt stein for å få tilslag etter sliping
Skadet gulv bilde 3: Resultat etter første grovsliping
Fuge før mykfugen
Fuge etter påført mykfuge
En glad gutt
Utskjæring av skader i Bispevika november 2020
Ferdig resultat i Bispevika november 2020
Laging av vannrenne – 5 cm dyp og 5 cm bred
Vannrenne, 300 mm bred, 30 mm dyp i Gamle Drammensvei 48 på Stabekk. Det ble lagt en rustfri stålrist i renne til slutt.
Fjerning av støpeslam – Manglerud Bad

Fjerning av Sinusfuger

Kantreis ved stålfuger kan være ubehagelig å kjøre over med trucker. Da kan vi slipe ned stålet eller i verste fall fjerne hele stålfugen. Så støpes en fuge av epoksy som slipes helt plan med gulvet. Se fremgangsmåte her