Fuger og reparasjoner

Vi lager fuger, reparerer betongflater og lager vannrenner.

Skadet fuge i Kongens gt 21
Reparert fuge i Kongens gt 21
Før og etter – Reparasjon av skader på terrasse i Revetal – Tønsberg
Reparasjon av store svinnriss og tetting av et gammelt sluk i Helgroaveien 1004 ble løst kreativt
Utskjæring av dårlig betong
Skadet gulv bilde 1: klart for støp
Skadet gulv bilde 2: Støpt med betong tilsatt stein for å få tilslag etter sliping
Skadet gulv bilde 3: Resultat etter første grovsliping
Fuge før mykfugen
Fuge etter påført mykfuge
En glad gutt
Utskjæring av skader i Bispevika november 2020
Ferdig resultat i Bispevika november 2020
Laging av vannrenne – 5 cm dyp og 5 cm bred
Vannrenne, 300 mm bred, 30 mm dyp i Gamle Drammensvei 48 på Stabekk. Det ble lagt en rustfri stålrist i renne til slutt.
Fjerning av støpeslam – Manglerud Bad