Fuger, kjerneboring og reparasjoner

Vi lager fuger, kjerneborer, reparerer betongflater og lager vannrenner.

Kjerneboring, pigging, støp og slip av 45 sluk som var 15 mm for høye på Lustrabadet. Kunde ønsket en mørkere betong rundt slukene som en kreativ design.
Skadet fuge i Kongens gt 21
Reparert fuge i Kongens gt 21
Før og etter – Reparasjon av skader på terrasse i Revetal – Tønsberg
Reparasjon av store svinnriss og tetting av et gammelt sluk i Helgroaveien 1004 ble løst kreativt
Utskjæring av dårlig betong
Skadet gulv bilde 1: klart for støp
Skadet gulv bilde 2: Støpt med betong tilsatt stein for å få tilslag etter sliping
Skadet gulv bilde 3: Resultat etter første grovsliping
Fuge før mykfugen
Fuge etter påført mykfuge
En glad gutt
Utskjæring av skader i Bispevika november 2020
Ferdig resultat i Bispevika november 2020
Laging av vannrenne – 5 cm dyp og 5 cm bred
Vannrenne, 300 mm bred, 30 mm dyp i Gamle Drammensvei 48 på Stabekk. Det ble lagt en rustfri stålrist i renne til slutt.
Fjerning av støpeslam – Manglerud Bad