CXP Kvalitetssikringsrapporter (KS)

Utfra alle faktorene som er beskrevet som feilkilder kan utførelsen før vår overtakelse av prosjektet skjule overraskelser. Rett under overflaten kan det være luftbobler, fremmed-elementer og forskyvninger av tilslagsbildet som påvirker sluttresultatet. Gulvet kan også være støpt utenfor plantoleranser, ha stygge støpeskjøter eller mangle betong langs kanter og hjørner.

Avvik – Den aller første muligheten for oss til å danne oss et bilde av den faktiske kvaliteten på betongen er når slipemaskinen er i gang med grovslipingen på stedet. Avvik som blir oppdaget sendes det avviksrapport på og dokumenteres i vår Inspeksjon- og sluttrapport. Avvik kommuniseres til oppdragsbestiller/kunde tidligst mulig. Vi foretar en vurdering av kvaliteten på utstøpingen, tar eventuelt bilder og anbefaler tiltak. Dersom det i våre rapporter bemerkes avvik i støpearbeidet som kan medføre en senere reklamasjon må det være en dialog.

Toleranseklasser – Dersom gulvet er utstøpt med krav til plantoleranse etter NS 3420 defineres en lokal planhet på enten PA + — 2 mm, PB + — 3 mm, PC + — 5 mm eller PD + — 8 mm. Planheten måles med 2 meter kilerettholt.

Ved tilfelle av avvik stoppes arbeidet midlertidig i påvente av befaring av kunde/oppdragsbestiller/entreprenør som sammen må avgjøre tiltak eller ikke. En eventuell reklamasjon skal vurderes av en sakkyndig på betongstøping.

Last ned Inspeksjon- og Sluttrapport her –>

Last ned Endringsmelding og Avviksrapport her –>