Blastring

Der bruk av slipemaskin blir for tidkrevende tilbyr vi blastring / slyngrensing

Egner seg for følgende

  • Rengjøre og preparere betong, asfalt, stål etc
  • Fjerne maling og epoksy på større områder
  • Fjerne veimarkeringer og gummibelegg
  • Øke sklisikkerheten på overflaten
  • Lage en estetisk tiltalende overflate

Se hvordan maskinen fungerer