Betongimpregnering med EverCrete®

Hvorfor impregnere betong ?

Betong er brukervennlig og sterk. De svake punktene er restfukt og overflatens reaksjon på syreholdige væsker, vær og vind uansett om betongen er ubehandlet eller slipt.

For slipte/polerte eksponerte flater er impregnering med miljøvennlig EverCrete ® viktig for å herde betongen, bevare utseende og beskytte mot fukt og forurensing i et langt liv.

EverCrete® er en av få impregneringsmidler som er testet av SINTEF.

Hvorfor velger profesjonelle EverCrete® ?
 • EverCrete® er testet og godkjent for egenskapene av SINTEF (rapport nr STF65-F90017).
 • EverCrete® er en vannbasert, ikke giftig Natriumsilikatimpregnering (vannglass) godkjent for kontakt med drikkevann.
 • EverCrete® påvirker herdeprosessen i ny betong, gir en jevn herding, som sterkt reduserer svinnsprekker, samtidig som den impregnerer betongen og øker styrken i betongoverflaten. EverCrete forsegler men tillater diffusjon slik at restfukt kan fordampe.
 • EverCrete® gir en dyp inntrenging i porene (inntil 4 cm) i sementbaserte materialer og reagerer kjemisk med kalken i betongen. EverCrete beskytter mot syrer og nedbrytende stoffer.
 • EverCrete® gir betongen en stor motstandskraft mot fryse-, og opptiningssykluser og beskytter mot klor, sulfat og opptiningssalter. Til og med etter 300 fryse-, og opptiningssykluser er betong som er behandlet med EverCrete® perfekt bevart og solid.
 • På gamle gulv herdes og styrkes betongen med opptil 30 %. EverCrete® tetter porene, reduserer suging, siving av væsker, algevekst, sopp, korrosjon, spordannelse og skader på armeringen.
 • Katalysatoren, som er tilsatt EverCrete®, reagerer tregt med alkaliene i betongen og danner en permanent vannbarriere. EverCrete® endrer ikke kulør, struktur eller andre eksisterende karakteristika på overflaten den er påført.
 • EverCrete® bygger ingen overflatefilm. Den oppsuges totalt av betongen den er påført og gir en støvbindende effekt.
 • EverCrete® fungerer som porefyller på porer/sprekker inntil 0,5 mm.
 • Vannglasset som dannes av EverCrete® lager samtidig en permanent vannbarriere i gulvet, motstår vanntrykk inntil 40 bar og beskytter mot syrer og nedbrytende stoffer. De små porene blir tettet for alltid med vannglass (natriumsilikat). Olje, bensin og diesel trekker heller ikke ned og kan enkelt fjernes.
 • Med kombinasjon betongsliping og EverCrete® reduseres muligheten som et virus og sopp har til å gjenoppstå fra de små porene i gulvet gjennom å impregnere grundig med EverCrete® vannglass.
 • EverCrete® senker pH- verdien i betongen og øker derfor vedheft og levetid på evt. malingssjikt/membran, epoksy, lakk, lim, puss og fugemasse.
 • De støvbindende egenskapene til EverCrete® er bra for allergikere.

sikkerhetsdatablad_evercrete

EverCrete gir en dyp inntrenging i porene og løfter opp eventuell forurensning

På gammel og forurenset betong trenger EverCrete® ned inntil 4 cm i betongen, reagerer med forurensningen som i gelekonsistens løftes ut til overflaten og tørker til pulverform som poleres/spyles vekk.

Se stort bilde her

Gammel betong herdes og styrkes med opptil 30 %,

Se store bilder av tester og videoer her

«Fun Fact»

EverCrete® ble markedsført av Felleskjøpet på 1990 tallet under navnet FK Betongtett. Akkurat som den gang anbefales fortsatt impregneringen på forbrett, fjøsganger, binger, spaltegulv, gjødselkummer, gulv i slaktekyllinghus, redskapshus og lagerhaller.

EverCrete® leveres i 20 kg kanner og 1000 kg IBC Container.