Fuger og reparasjoner

Vi lager fuger og reparerer betongflater

Skadet fuge i Kongens gt 21
Reparert fuge i Kongens gt 21
Utskjæring av dårlig betong
Skadet gulv bilde 1: klart for støp
Skadet gulv bilde 2: Støpt med betong tilsatt stein for å få tilslag etter sliping
Skadet gulv bilde 3: Resultat etter første grovsliping
Fuge før mykfugen
Fuge etter påført mykfuge
En glad gutt